Coachboulevard

Systeemgericht & Progressiegericht Coachen
 

Als iedereen een stap uit zijn comfortzone doet, komt elk systeem in beweging!
 

Je inspireert elkaar op Coachboulevard!
 

Wij houden van ons coachvak en van bevlogen professionals! En we houden van vrijheid van leren. Bij Coachboulevard word je opgeleid in het systeem- en progressiegericht coachen, met de 5 Kritieke Succesfactoren als leidraad. Een uniek leerconcept opgebouwd uit ‘bouwstenen’: inspirerende en themagerichte 1-daagse opleidingen. Ieder kiest zijn eigen leerpad.

Je leert professioneel in je eigen stijl te coachen. De focus ligt op het vergroten van het leervermogen van individu, team en organisatie. Centraal staat eigenaarschap in de hier-en-nu situatie. ‘Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden, wat is je eigen bijdrage hierin en hoe kun je je mogelijkheden beter inzetten?’

Coachen in het hier-en-nu: hèt specialisme van Coachboulevard.

Coachboulevard biedt erkende Leergangen aan met 5 registraties: PHBO, St!R, Schoolleidersregister PO, EMCC/ NOBCO (Coach niveau Practitioner) en CEDEO erkend: Open en Maatwerk

  • Individueel Coach
  • Professioneel Coach
  • Teamcoach
  • Individueel Coach & Teamcoach
  • Agile-Lean Teamcoach

De 1-daagsen zijn BTW-vrijgesteld.


Nieuwe Leergang Agile-Lean Teamcoach

We combineren het eigen maken van het agile en lean gedachtengoed en bijbehorende vaardigheden met het systeemgericht werken als teamcoach in onze nieuwe Leergang Agile-Lean Teamcoach. Want het bouwen aan een cultuur van continu verbeteren vraagt om Agile-Lean Teamcoaches die om kunnen gaan met de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF’en), begrippen als eigenaarschap, teamvolwassenheid, onder- en bovenstroom en zowel teams als management hier in mee kunnen nemen.

De Leergang Agile-Lean Teamcoach, waar blauw denken (rationeel en analytisch) en rood doen (gericht op wat mensen beweegt) elkaar ontmoeten en in paars geïntegreerd worden.


Je bent van harte welkom op een van onze gratis informatiedagen met proeflessen zodat je kunt ervaren hoe het is om bij Coachboulevard te leren. In de ochtend proeverijtjes over Individueel - en Teamcoaching, in de middag over Agile-Lean Teamcoaching. Meld je aan via: www.coachboulevard.nl/proeverij

Maak je eigen opleidingsplan en kijk voor meer informatie op: www.coachboulevard.nl