Faktor5

Faktor5 – deskundigheid in eenzaamheid

Langzamerhand worden we ons bewust van een probleem dat onze maatschappij ondermijnt. Het is geen nieuw probleem. Wel nieuw is de wetenschap dat het de bron is van depressie, burnout, verstoorde hormoonhuishouding en een vroege dood. Eenzaamheid is een probleem voor 40% van de bevolking. Van hen zijn meer dan anderhalf miljoen zo eenzaam dat het hun functioneren belemmert.  Het verandert de hersenen. Je wordt door eenzaamheid ‘een ander mens’. Er is een groeidende vraag naar hulp op dit gebied.

Hoog tijd dus voor coaches die kennis van zaken hebben. Die kunnen helpen op individueel niveau, of in groepscoaching. Dat vraagt om specifieke deskundigheid.  Je hebt kennis nodig van eenzaamheid en van wat het doet met je gezondheid en je geest. Traditionele vormen van coaching kunnen averechts werken. Je moet weten welke vorm van hulp, advies of ondersteuning wel of geen kans van slagen heeft. Bovendien is het noodzaak vaardigheden te ontwikkelen die het werken met mensen met een ‘eenzaam brein’ mogelijk maken. Dat alles vind je in onze opleiding Specialist Eenzaamheid.

Bij Faktor5 word jij deskundig in de aanpak van eenzaamheid. Voor veel cliënten, ook voor hen die met een ander probleem aangemeld waren, betekent dat een enorme verbetering in kwaliteit van leven. Eenzaamheid ligt vaak aan de basis van andere problemen. Als die eenzaamheid is aangepakt, de andere problemen ook eenvoudiger verdwijnen. Het betekent voor jou: effectief en efficiënt werken. Je leert hoe je anderen helpt relaties te krijgen die voldoening en geluk brengen. Dat brengt succes en tevreden cliënten. En heel veel plezier in je werk, omdat je mensen helpt gelukkiger te zijn. Dus ook voldoening voor jou.

Onze training Specialist Eenzaamheid is blended: deels online, en veel live trainen.
De oprichter, Jeannette Rijks (bekend van T.V.):
‘in 2000 ontdekte ik dat ik voor iemand die hulp zocht bij eenzaamheid niets kon vinden. Ik begon een literatuurstudie en ben niet meer gestopt. Ik wilde een hulpsysteem ontwikkelen dat evidence based was, gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek. Dat is er nu. En het werkt. De methodiek Creatief Leven wordt door steeds meer mensen omarmd als dé aanpak van eenzaamheid. Ik draag mijn kennis van eenzaamheid graag over aan zoveel mogelijk anderen, zodat wij daarmee mensen echt kunnen helpen. Want het begint bij kennis.’