Perfectionisme: Wat is het? En hoe kan je jezelf en anderen ervan bevrijden?

Tijdens deze sessie wordt het heel duidelijk:

  • Wat perfectionisme is
  • Hoe het ontstaat?
  • De negatieve effecten ervan op de gezondheid en het geluksgevoel
    • Ondermeer de link tussen perfectionisme en burn-out
  • Ontsnappings- en compensatiegedrag veroorzaakt door dit patroon

Je krijgt zicht op hoe de OCP-mehtodiek werkt (ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme). De methodiek is gebaseerd op het werken met delen en gaat daarin veel verder dan de meeste traditionele methodes die met delen werken. Als afsluiting kan je zelf aan de slag met een belangrijk facet van de methodiek of je kan kiezen voor een demo met één van de deelnemers.

Marcel Hendrickx
Marcel Hendrickx is NLP-trainer en –coach.  Hij is partner van Rudy Vandamme binnen het Ontwikkelingsinstituut. Vooral het werken met het onbewuste heeft zijn aandacht. Hij heeft in zijn praktijk vaak ervaren dat veranderingen die op onbewust niveau plaatsvinden, sneller ingang vinden en vaak duurzaam zijn.

Nu reeds meer dan vijf jaar ligt zijn focus op het “uit de wereld helpen” van perfectionisme. Dit patroon maakt veel mensen (ook kinderen) ongelukkig en ziek. Hij ontwikkelde de OCP-methodiek die als doel heeft mensen met perfectionisme te begeleiden in het zich bevrijden van dit patroon. Ondertussen werd een beperkt onderzoek gevoerd aan de Universiteit in Leuven om de effectiviteit van OCP aan te tonen. De resultaten zijn duidelijk positief. Marcel leidt mensen op tot perfectionismecoach. Er zijn er al 80 actief in Vlaanderen en Nederland.  Dat er nood aan hen is blijkt uit het feit dat elk van hen heel veel werk heeft.