NOBCO

De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, is de beroepsorganisatie van beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is.

Visie
De mens is oneindig in zijn mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Coaching levert hieraan een krachtige bijdrage.

Missie
De missie van de NOBCO is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

Doelstellingen en idealen
De doelstellingen van de NOBCO voor de komende jaren wordt bepaald door een viertal idealen: elementen van een visie op de toekomst waar de NOBCO zijn aandeel aan wil leveren. Een – voorlopig misschien alleen nog gedroomde – toekomst waarin het eigenlijk vanzelfsprekend is dat:

  • coaching wordt gezien als een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van mensen, zowel in als buiten organisaties
  • degene die als coach actief is, zich aansluit bij een beroepsorganisatie – bij voorkeur de NOBCO/EMCC-NL – en zich als professional ook laat certificeren, accrediteren of registreren
  • instellingen die coachopleidingen aanbieden er voor zorgen dat hun opleidingen gecertificeerd zijn – bij voorkeur bij de NOBCO/ EMCC-NL – en dit ook uitdragen
  • degene die coaching in een organisatie inzet als HR-instrument of voor zich zelf een coach kiest zich daarvoor alleen tot gecertificeerde coaches wendt

Voordelen
Aansluiting bij de NOBCO heeft vele voordelen voor coaches. Zoals het gratis bijwonen van landelijke en regionale bijeenkomsten, gratis toegang tot online database van Coachlink met meer dan 140 coachboeken, gratis gebruik van het online evaluatie-instrument de Coaching Monitor en vele andere voordelen.

www.nobco.nl