Prof. (em.) dr. Thijs Homan

Afsluiting: Als je haar maar goed zit 

Afsluiting: Als je haar maar goed zit 

Wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen? In veel gevallen kan de conventionele managementdiscours en het daarop geënte onderzoek geen afdoende verklaring geven voor de processen en (machts)dynamieken die daadwerkelijk gaande zijn in de praktijk. Met zijn kennis, inzichten en theorieontwikkeling uit tal van ‘nieuwe’ wetenschapsvelden, zoekt Thijs Homan naar taal om de lived experience van mensen in (veranderende) organisaties te kunnen begrijpen. 

 

Prof. (em.) dr. Thijs Homan is hoogleraar implementation and change management aan de Open Universiteit Nederland en zelfstandig organisatieadviseur. Hij schreef tal van artikelen en boeken, waaronder een bijdrage aan De Binnenkant: Alles wat we beleven als adviseurs maar niet durven vertellen. Hij is een enthousiaste in-verwarring brenger, kennisjutter, onder-zoeker, rebel en ei kwijt-willer. Dat belooft een stevige uitsmijter te worden!

 


Terug naar het overzicht