Selma Busser

Sessie: Systeemdenken met hoofd en hart

Sessie: Systeemdenken met hoofd en hart

Vanuit systeemdenken gaat samenwerken nooit alleen om mensen, maar vooral om de talloze relaties en verbindingen waar deze mensen deel van uitmaken. We maken allemaal deel uit van meerdere complexe sociale systemen. Gedrag van mensen wordt continue beïnvloed door het systeem waarvan zij deel uitmaken. De moeilijkheid is dat deze systemen en het krachtenveld dat ze beïnvloeden, zich meestal aan het zicht onttrekken. De systeembenadering helpt om door te dringen tot de onderstroom van de organisatie. In plaats van te denken en werken volgens oorzaak en gevolg kijk je naar de invloed van relatienetwerken, paradoxale boodschappen en circulair causale patronen die aanwezig zijn in het complexe samenspel van een sociaal netwerk. Daarbij houd je voor ogen dat het systeem altijd bestaat uit mensen met een ‘naam en een gezicht’. Om patronen te herkennen, te begrijpen én te doorbreken heb je dan ook ‘hoofd en hart’ nodig.

 

Selma Busser werkt sinds 2016 als adviseur en coach in organisaties aan (taaie) samenwerkingsvraagstukken. Daarnaast is zij gastdocent systeemdenken bij leergangen van onder andere Nyenrode, SIOO, AOG, The Lime Tree en De Baak. Sinds 2021 geeft zij samen met hoogleraar Jaap Schaveling de vijfdaagse training ‘Systeemdenken met hoofd en hart’. Na haar studie bestuurskunde en de Politieacademie werkte zij in verschillende leidinggevende functies aan complexe vraagstukken bij politie en gemeenten. De ervaringen die zij daar opdeed combineert zij met de kennis van het systeemdenken, conflictbemiddeling en bestuurskundige principes. Vanuit een oprechte betrokkenheid bekijkt, analyseert en coacht zij teams en organisaties vanuit meerdere perspectieven en altijd ‘met de systeembril op’. Zowel op macro (de hele organisatie), meso (teams in de organisatie) als op individueel niveau (een persoon in relatie tot het team en de organisatie).

.


Terug naar het overzicht