Voorwaarden

Aanmelding
Aanmelding voor de Dag van de Coach op vrijdag 3 juni 2022 vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet is verzonden en is ontvangen door de organisatie. De organisatie bevestigt de aanmelding per e-mail. Mocht u deze bevestiging niet binnen 15 minuten ontvangen dan vragen we u direct contact op te nemen met de organisatie. 

Betaling
Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u een digitale factuur. De factuur dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na de factuurdatum betaald te worden. Bij niet-tijdige betaling is de bezoeker in verzuim. De bezoeker kan geen aanspraak maken op korting, verrekening of opschorting van betaling. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die de organisatie moet maken om haar vordering te incasseren.

Annulering
De bezoeker heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren. Annulering vindt plaats per aangetekende brief of e-mail (info@dagvandecoach.nl), gericht aan de Dag van de Coach, T.a.v. Yvonne van Pol, Napoleonsweg 128A, 6086 AJ, Neer. Annulering is pas definitief wanneer deze is bevestigd door de organisatie.

  • Bij annulering t/m 20 mei 2022 wordt het bedrag van € 42,35 (inclusief BTW) aan annuleringskosten in rekening gebracht. 
  • Bij latere annulering (na 20 mei 2022) of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd. 
  • U kunt wel kosteloos iemand als vervanger aanwijzen. De organisatie dient hierover uiterlijk 27 mei 2022, per e-mail, geïnformeerd te worden.


Kloosterhof Neer B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname of andere onvoorziene omstandigheden, het event of een deel van het event geen doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend zullen deelnemers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde deelname kosten worden door ons terugbetaald. Mocht het event op het laatste moment niet doorgaan, dan is het niet mogelijk om declarabele uren en reiskosten in rekening te brengen bij Kloosterhof Neer B.V. Indien een congres spreker onverhoopt weg valt, zal deze worden vervangen door een andere spreker. Dit gegeven is voor de deelnemer aan het congres geen reden voor annulering van zijn of haar deelname, noch voor enige andere vorm van compensatie.​