Andries Baart

Keynote: De druk van de heksenketel

Keynote: De druk van de heksenketel

Werkdruk kent vele oorzaken maar gewoonlijk gaat de aandacht uit naar het vele werk en de krappe ruimte die daarvoor beschikbaar is: een moeilijk in te dammen stroom van nuttig en minder nuttig werk. Je moet – zeggen experts – β€˜nee’ kunnen zeggen, meer overlaten aan anderen, minder perfectionistisch zijn, meer mensen inzetten, niet zeuren, paal en perk stellen, jezelf minder belangrijk maken, verwachtingen managen: allemaal nuttige adviezen, hoewel soms ook drukverhogend. Maar er is ook stille druk die met deze adviezen amper te temmen is: het discours waarbinnen gewerkt wordt. Een discours omvat de begrippen en praktijken waarmee we een maatschappelijke werkelijkheid stichten en in standhouden, bijvoorbeeld die van het coachen. Wat omvat het discours van coachen eigenlijk, met welke begrippen denken we daar over na en wat zijn dan dus de normen en verwachtingen? Welke werkdruk stamt uit de heksenketel van het discours? Andries Baart werpt in zijn lezing een verrassend licht op deze stille werkdruk.

In een aansluitende sessie wordt deze lezing verder uitgediept en kan er met elkaar over nagepraat worden


Andries Baart
Andries Baart is vanaf 1991 hoogleraar Presentie en Zorg geweest aan verschillende Nederlandse universiteiten. Sinds 2015 is hij als extraordinary professor verbonden aan de North-West University in Zuid-Afrika en sinds 2018 is hij ook als visiting professor verbonden aan het UMC Utrecht, afd. psychiatrie. Vanaf 2007 werkt hij met en vanuit de Stichting Presentie. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie. Hij doet intensief veld-, theorievormend en grondslagenonderzoek op het terrein van zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal kwetsbare mensen. 


Terug naar het overzicht