Ericka Kuyters

Sessie - Reageren onder druk

Reageren onder druk!

De meeste van onze reacties worden onbewust gestuurd door natuurlijke aanleg, verlangens en de feedback die je ontvangt en ontvangen hebt uit je omgeving. Zo veel mogelijk zicht op welke persoonlijke onbewuste mechanismen er spelen en daarmee de mogelijkheid om reacties (bij) te sturen is essentieel in je coachpraktijk.

Ieder mens heeft een automatische, onbewuste reactie op spannende situaties. Het is overlevingsgedrag dat je invult met een persoonlijk ingesleten patroon om jezelf te “redden”. Dit persoonlijk overlevingsgedrag zet je meestal ook in als het spannend en moeizaam wordt in gesprekken. Een belangrijk risico van overlevingsgedrag is dat je uit contact gaat en vooral met jezelf bezig bent op zo’n moment. Niet de beste positie om je client goed van dienst te zijn….Om ontspannen te blijven in lastige gesprekken is het belangrijk dat je je eigen mechanisme kunt (her)kennen en weet hoe dit van invloed is op gesprekken. Nog beter is het om bij spanning bewust te kunnen schakelen naar een reactie waarbij je jouw persoonlijkheid weer inzet vanuit een meer ontspannen, verbonden houding.

Leerdoelen in de workshop:

  • De werking van het bewuste en onbewuste in gesprekken kennen
  • Reacties uit “overlevingsgedrag” bij jezelf (en bij anderen) herkennen
  • Reflectie op je eigen functioneren vanuit deze (zelf)kennis

 

Ericka Kuyters

werkt sinds 1996 als zelfstandig trainer, coach en projectleider op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatie, samenwerking en sociale vernieuwing binnen kuyters&partners.

Rode draad in alle coaching, training en projecten is de verbinding die zij tot stand wil brengen om tot nieuwe resultaten te komen. Collega’s noemen haar een dwarse denker: Iemand die onverwachte en verrassende verbanden aanbrengt waardoor dingen in beweging komen. “Mijn overtuiging is dat door verbinding met jezelf, je kunt leven vanuit jouw werkelijk potentieel. Als je je van daaruit verbindt met anderen en je omgeving is optimale samenwerking en ontwikkeling mogelijk. Ontwikkeling vanuit deze kracht maakt een mens gelukkiger en de wereld beter.”

Collega’s noemen haar een dwarse denker: Iemand die onverwachte en verrassende verbanden aanbrengt waardoor dingen in beweging komen.


Terug naar het overzicht