Jerôme van Dongen en Wim Goossens

Sessie: Het ene leiderschap is het andere niet

Sessie: Het ene leiderschap is het andere niet

Over het belang van meerperspectivisch leiderschap en interprofessionele teamontwikkeling

Leiderschap is een van de meest onderzochte onderwerpen in de theorieën over groepsdynamica. Leiderschap, zo blijkt ook uit onderzoek, heeft een enorme impact op teamontwikkeling. Om interprofessionele teamontwikkeling te kunnen bevorderen is goed leiderschap noodzakelijk. Dit is dan ook de focus van deze sessie. We starten met een beknopte theoriebeschrijving en lichten een aantal veelgebruikte perspectieven op leiderschap in relatie tot interprofessionele samenwerking nader toe. We pleiten voor integratie van persoonlijk, gedeeld, formeel en situationeel leiderschap. Daarna gaan we in op analysevragen die de teamcoach zich kan stellen om een beeld te krijgen van de huidige status van de invloed van leiderschap op de interprofessionele teamontwikkeling. Vervolgens gaan we in op de rol en interventies van de teamcoach om het leiderschap in en door het team te versterken. Tot slot eindigen we met een aantal aanbevelingen die kunnen helpen om verder te reflecteren op de rol van de teamcoach rond het coachen van leiderschap in (interprofessionele) teams.

 

Dr. Jerôme van Dongen is docent-onderzoeker aan het lectoraat Wijkgerichte zorg, Zuyd Hogeschool. Daarnaast coördineert hij de innovatiewerkplaats van MIK-PIW groep, een maatschappelijke onderneming voor kinderopvang en sociaal werk. In 2017 is hij aan de Universiteit Maastricht (vakgroep Huisartsgeneeskunde) gepromoveerd op het thema interprofessionele (team)samenwerking.

Wim Goossens is als expert-docent groepsdynamica en teamcoaching verbonden Zuyd Hogeschool Academie Sociaal Werk en Academie Verpleegkunde. Daarnaast is hij als trainer en opleider onder meer verbonden aan het Europees Instituut/de Baak. Hier is hij hoofdopleider van de leergang Winning teams. Wim is grondlegger van het model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (IPG-model), dat onderligger is van deze leergang.

Van Dongen en Goossens voeren samen diverse (onderzoeks)projecten en teamontwikkeltrajecten uit op het gebied van interprofessionele samenwerking en teamontwikkeling/samenwerking in het domein zorg en welzijn, variërend van de eerste lijn, verpleeghuis, ziekenhuis tot het sociale domein. Daarnaast worden ze ook in het (post)hbo-onderwijs ingezet op de thematiek van interprofessionele samenwerking, leiderschap en teamontwikkeling. Zij zijn beiden lid van het programma Sterk teamwerk bij Zuyd Hogeschool.


Terug naar het overzicht