Karen Walthuis

Sessie: Relationele verleidingen in teamcoaching

Relationele verleidingen in teamcoaching en training

Het is en blijft mensenwerk, het begeleiden van (groepen) mensen bij hun ontwikkeling. In het intermenselijke contact ligt eindeloos veel leermateriaal verborgen, als je het durft te gebruiken. Hoe je dit effectief en empathisch kunt doen, is het thema van deze workshop. Hoe kun je het contact in het moment inzetten voor het realiseren van de ontwikkeldoelen? Hoe verleid je de mensen in je groep tot reflectie en ontwikkeling? En hoe kun je relationele verleidingen weerstaan, die de ontwikkeling van de mensen of het team juist kunnen ondermijnen?

 

Karen Walthuis

begeleidt (groepen) professionele begeleiders en teams bij hun ontwikkeling. Ze is grondlegger van het Model van de Zes Houdingen, dat voor het eerst in haar boek ‘Wisselende contacten: de ontmaskering van de coachingsrelatie’ (2008) gepubliceerd werd. In haar meest recente boek ‘Relationele verleidingen: empathisch begeleiden van groepen’ (2022), komen de zes houdingen terug en gaat ze de psychologische diepte in van de intra- en interpersoonlijke dynamieken in leergroepen.


Terug naar het overzicht