Laura den Dulk

Keynote: Werkdruk in een digitaal tijdperk: naar een betere werk-privébalans?

Keynote: Werkdruk in een digitaal tijdperk

In het digitale tijdperk is veel betaald werk niet langer gebonden aan een specifieke locatie, en is het mogelijk geworden om overal en altijd te werken (working anytime, anywhere). Werk kan plaatsvinden op tijden die normaal gesproken voor het privéleven bestemd waren en buiten de traditionele locatie van het werk zoals thuis of onderweg. Deze tijd en ruimtelijke flexibiliteit wordt veelal als oplossing gezien voor de werk-privébalans doordat het de mogelijkheid beidt om werktijden en werkplek aan te passen aan de persoonlijk behoeften. Echter toenemende zeggenschap over waar en wanneer we werken kan ook resulteren in continue bereikbaarheid, vervagende grenzen tussen werk en privéleven en meer en sneller werken in plaats van minder. Het brengt nieuwe spanningen en uitdagingen met zich mee en vraagt om nieuwe vaardigheden en afspraken op het werk en thuis.


Laura den Dulk
Laura den Dulk is hoogleraar arbeid, organisatie en werk-privévraagstukken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afdeling Bestuurskunde en Sociologie. Ze geeft onderwijs op het terrein van HRM, leiderschap en organisatieverandering en coördineert de master Management van HR en Verandering. Haar onderzoeksinteresse richt zich op de duurzame organisatie van werk, in het bijzonder vraagstukken rond de werk-privébalans en flexibel werken. Ze heeft veel internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar werk-privébeleid, bijvoorbeeld naar de wijze waarop organisaties nationaal beleid aanvullen en implementeren en hoe werknemers hier gebruik van maken.


Terug naar het overzicht