Wim van Rooijen

Keynote - Tijdreiziger

Wim van Rooijen

Tijdreiziger

Als coach leef, werk en ben je onderdeel van een snel veranderende wereld. Ontwikkelingen op het gebied van technologie, geo-politiek, economie, gezondheid, maatschappij-inrichting en vele andere gebieden ontvouwen zich vaak met een ongekende doorgaans exponentiële snelheid of overvallen je plotseling. Welke effecten en betekenis hebben die veranderingen voor de mensen waar je mee en voor werkt? Wat doet het met jezelf? En welke impact hebben ze op de manier waarop je leert en werkt?

Wim van Rooijen is Mentaal Tijdreiziger*. Hij doet niet aan toekomstvoorspellingen maar zijn verhalen bewijzen al jaren wel een ‘voorspellende waarde’ in zich te hebben. Verwacht van hem geen panklare antwoorden maar laaf je aan de sneltreinvaart waarmee hij een beknopt overzicht geeft van wat er zich om ons heen afspeelt en je 'adaptieve genen’ prikkelt. 

Individuen, organisaties en bedrijven maar ook de samenleving hebben een hoog adaptief vermogen nodig om voortdurend op de toekomst te zijn voorbereid. Hoe gaan andere sectoren om met verandering en wat kun je daar van leren? Waarom zou je regelmatig moeten 'Gluren bij de Buren’ of 'Struinen in de Tuinen'? Met wie kun je samenwerken aan innovatie? Wat is het effect van andere vragen stellen?

Welke invloed heb je eigenlijk zelf op de toekomst? Waarom zou je zelf regelmatig een ‘Tijdreis’ moeten maken? Welke woorden gebruik jij vanaf morgen? En hoe kun je vandaag al aan je toekomst werken?

Het effect van deze mentale expeditie? Het publiek ontvangt een enorme inspiratieboost, ervaart de dynamiek en energie van de spreker en is na de presentatie enigszins gedesoriënteerd en 'prettig ongerust’. 

 

* niet te verwarren met futurologen, futuristen, trendwatchers, waarzeggers, handlezers en Tarrot-kaarten leggers


Terug naar het overzicht