Conflict: motor voor groei en ontwikkeling
Het vraagt lef om dat aan te gaan

Mijn visie is dat conflicten een bron van vernieuwing zijn en daarmee een motor voor groei en ontwikkeling. Dat geldt voor partijen die in conflict zijn, maar ook voor de professionals die er hun beroep van hebben gemaakt of willen maken, om conflicten integraal -vanuit systemisch perspectief- te begeleiden. Het constructief benaderen van conflicten (aanspreekbaar zijn en elkaar aanspreken) biedt toegang tot de geweldige kracht van verschillen.

In onze westerse samenleving nemen diversiteit en omgaan met verschillen een steeds belangrijker plaats in. Verschillen in waarnemen, voelen, denken en willen, leiden tot verschillen in betekenisgeving. Die verschillen in betekenis leiden dikwijls ongewild en onbewust tot conflicten. Ze komen overal voor, groot en klein. Ze zijn echter geen uitzonderingssituaties die zo snel mogelijk opgeruimd moeten worden, hoe vervelend ze vaak ook kunnen zijn. Door en in conflictsituaties worden betrokkenen onder spanning gebracht en wordt er vaak een beroep gedaan op vaste patronen die niet toereikend zijn. Juist conflictsituaties zijn daarom goede, maar tegelijkertijd ingewikkelde, mogelijkheden om te leren.

In deze interactieve sessie verkennen we met elkaar de invloed van systemen op een conflict en conflictdynamiek. Je leert meer over je eigen overtuigingen, conflictvaardigheden, ontwikkeling van leiderschap en waarden op het gebied van conflicten. Dat is belangrijk, want ook jij maakt deel uit van een systeem wanneer je intervenieert bij conflicten. En wie jij bent als mens, beïnvloedt altijd jouw interventies.

Bas Delleman
Bas Delleman heeft ruim 20 jaar ervaring als mediator en conflictprofessional. Hij is al meer dan 27 jaar als trainer en organisatieadviseur actief. Daarvoor was hij werkzaam binnen de Politie in Nederland. Hij is oprichter en directeur van Bascule Groep BV en in 2014 verkozen tot de top drie ‘Mediator van het jaar’. Bas studeerde bestuurskunde en sociale wetenschappen. Daarnaast volgde hij een masteropleiding Conflictmanagement en een masterleergang Generatief Leiderschap. Zijn opleiding tot MfN Register Mediator rondde hij af in 1999 en volgde daarna nog verschillende specialisatieopleidingen op gebied van mediation en conflicthantering.

Als conflictprofessional en organisatieadviseur werkte hij onder meer in het betaald voetbal, bij adviesbureaus, bij woningcorporaties en voor organisaties in zorg en welzijn. Ook heeft hij gewerkt binnen de overheid en daarin heeft hij zich gericht op vernieuwing en verbetering van samenwerking, leiderschap en de ontwikkeling van een constructieve conflictcultuur.

Expertises en de kracht van verschillen
Zijn interesse heeft conflict, leiderschap, samenwerking en de samenhang daartussen. Bas ziet conflict als een (zelf)sturingsvraagstuk, dat de mogelijk biedt de geweldige kracht van verschillen te (h)erkennen en benutten. Zijn drive is om zijn kennis en ervaring in te zetten ter ondersteuning van anderen, bij hun ‘zoektocht’ conflicten te transformeren in een dialoog over verschillen. Caleidoscoop Leertrajecten werkt samen met het Europees Instituut de Baak, samen verzorgen we de opleiding Conflictcoaching.